ODWIESZENIE DYŻURÓW TELEFONICZNYCH OD 07.04.2020.

Od wtorku 07.04.2020 wznawiamy prowadzenie dyżuru telefonicznego, od godz. 8.00 do godz. 14.00 pod numerem telefonu 609102197. Dyżurujący inspektorzy transportu drogowego udzielają wyjaśnień, interpretacji oraz informacji.


Zarządzenie w sprawie stanu epidemii.

  W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491). §  10. 2.  decyzję o rodzaju […]


Informacja dotycząca wypełniania kart lokalizacyjnych na granicy

Decyzją Ministra Zdrowia osoby wjeżdżające do Polski zwolnione z obowiązkowej kwarantanny nie muszą wypełniać karty lokalizacyjnej w trakcie kontroli na granicy. Dotyczy to m.in. osób przekraczających granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie […]


ZAWIESZENIE DYŻURÓW TELEFONICZNYCH OD 17.03.2020.

W związku z podjętymi przez tutejszy urząd działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19 informujemy, że telefoniczny dyżur informacyjny zostaje zawieszony od 17 marca 2020r do odwołania.


Uruchomienie całodobowego dyżuru telefonicznego

Na polecenie Wojewody Opolskiego, w związku z zaistniałą sytuacją wystąpienia na terenie województwa opolskiego koronawirusa SARS-CoV-2, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu uruchamia całodobowy dyżur telefoniczny. W godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku […]


I N F O R M A C J A

Informujemy, że w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników i interesantów, począwszy od 13 marca 2020 r. – do odwołania, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu […]


Przewóz z nieprawidłowościami wycofany z ruchu

10.03.2020 r. patrol inspektorów z kędzierzyńsko- kozielskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, pełniąc służbę na punkcie kontrolnym w miejscowości Sucha, zatrzymał do rutynowej kontroli zespół pojazdów przewoźnika polskiego […]


Komunikat dotyczący kontroli sanitarnych na granicach

W związku z decyzją o wprowadzeniu kontroli sanitarnych na głównych przejściach granicznych, w ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa, poniżej zamieszczamy wzory tzw. formularzy lokalizacyjnych. Zebrane w ten sposób […]