Manipulacje – “kierowca potrafi”


W ciągu tylko dwóch dni inspektor jednego z opolskich oddziałów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego wykrył aż trzy przypadki manipulowania zapisami w tachografie. Za każdym razem kierowcy próbowali innych metod modyfikowania zapisów.

W pierwszym przypadku, kierowca po wykorzystaniu dopuszczalnego czasu jazdy wpisał w tachografie funkcję „OUT” i kontynuował przejazd bez używania własnej karty kierowcy.

W drugim przypadku kierowcy pomimo, iż wykonywali przejazd w załodze dwuosobowej, dodatkowo posługiwali się kartą należącą do właściciela przedsiębiorstwa.

Trzeci przypadek wzbudzał największe kontrowersje, gdyż pomimo, iż w trakcie jednego zadania przewozowego w kabinie kierowcy przez cały znajdowali się dwaj kierowcy, używali oni swych kart naprzemiennie zamiast równocześnie. Tak więc w czasie, gdy jeden z nich teoretycznie odpoczywał drugi prowadził pojazd. W tym przypadku kierowcy odebrali dzienny czas odpoczynku w wymiarze nieco ponad 5 godzin a czas jazdy dziennej jednego z kierowców znacząco przekroczył 16 godzin.

W wyniku stwierdzonych naruszeń kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi, wobec przedsiębiorców wszczęto postępowania administracyjne. Odpowiedzialność mogą ponieść również osoby zarządzające transportem w kontrolowanych przedsiębiorstwach. Manipulacje wykryte podczas kontroli są traktowane jako najpoważniejsze naruszenia przepisów i powodują wszczęcie postępowania o utratę dobrej reputacji, a w konsekwencji pozbawienie możliwości prowadzenia firmy transportowej.