INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY


     Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek – 14 sierpnia 2017 roku,                

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu będzie nieczynny.

 

Podstawa – Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.