KONDOLENCJE


Jakże trudno żegnać na zawsze tragicznie zmarłego Inspektora WITD w Łodzi

Pawła Stępnia,

który mógł być z nami, przez wiele lat.

Smutna wiadomość o jego tragicznej śmierci  wstrząsnęła nami wszystkimi

Pogrążonej w żałobie rodzinie wyrazy współczucia składa
Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
wraz ze współpracownikami.