Wiechowice


W dniu 20.09.2017 r. na prośbę mieszkańców wsi Wiechowice dokonano kontroli 4 pojazdów ciężarowych czeskich przewoźników przewożących buraki cukrowe. W wyniku kontroli ww. pojazdów zostały nałożone 4 mandaty karne w kwocie po 500 zł, za złamanie zakazu tonażowego (do 3,5 t) oraz inne mandaty z UTD związane z brakiem dokumentacji.