Ingerencja w zapisy tachografu.


Podczas pełnienia obowiązków służbowych na punkcie kontrolnym w miejscowości Sucha (ciąg drogi krajowej nr 94) inspektorzy z WITD w Opolu z Oddziału w Kędzierzynie- Koźlu zatrzymali do rutynowej kontroli zespół pojazdów przewoźnika słowackiego wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy z Austrii do Polski. Analiza danych pobranych z tachografu oraz przebytej przez kierującego drogi wzbudziła podejrzenia inspektorów co do poprawności rejestrowanych przez tachograf danych. Dalsza kontrola wykazała nieścisłości – po przedstawieniu dowodów kierujący przyznał, iż manipulował danymi poprzez przyłożenie do impulsatora w skrzyni biegów magnesu. Zważywszy na fakt, iż pojazd dopuszczony do ruchu został w połowie roku 2013 to zainstalowany w nim impulsator powinien być odporny na działanie pola elektromagnetycznego. Dalsze szczegółowe czynności kontrolne wykazały, że impulsator został otwarty i przerobiony tak, by można było fałszować zapisy przy pomocy magnesu. Wewnątrz impulsatora odnaleziono manipulację, a drugą cześć wyłącznika odnaleziono w kabinie kierowcy. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne, na poczet przyszłej kary pobrano kaucję, zaś kierowcę ukarano mandatem karnym w kwocie 2000 zł.