Waga ciężka.


Podczas patrolowania dróg powiatu kluczborskiego inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu zatrzymali do kontroli dwa pojazdy przewożące pszenicę z Czech do Polski. Okazane do kontroli dokumenty przewozowe wskazywały, iż ilość przewożonego ładunku jest zgodna z dopuszczalną ładownością pojazdów. Jednakże inspektorzy zdecydowali o przeprowadzeniu ważenia pojazdów na punkcie do ważenia pojazdów zlokalizowanym w Byczynie. Jak się później okazało była to słuszna decyzja, gdyż obydwa pojazdy były znacznie cięższe niż pozwalały na to warunki techniczne pojazdów, a także kategoria drogi po której się poruszały. W wyniku ważenia stwierdzono, iż rzeczywista masa całkowita pojazdów znacznie przekroczyła dopuszczalne 40 ton o ponad 4 tony w pierwszym i ponad 7 ton w drugim pojeździe. Jednakże nacisk na pojedynczej napędowej osi pojazdu silnikowego, który dla danej drogi wynosi 8t, został przekroczony o 64,5% w pierwszym i 51% w drugim pojeździe! Stwierdzono również przekroczenia dopuszczalnego nacisku na potrójnej nienapędowej osi pojazdu. Kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi, natomiast wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone wysoką karą finansową. Pojazdy zostały dopuszczone do dalszej jazdy dopiero po przeładunku na inny pojazd.