Kabotaż towarów niebezpiecznych


Po raz kolejny w ostatnim czasie, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, tym razem z oddziału w Kędzierzynie – Koźlu, ujawnili nielegalny kabotaż na terenie województwa opolskiego. Prowadząc, w dniu 9 kwietnia br. czynności kontrolne, zatrzymali w Krapkowicach, do rutynowej kontroli, pojazd czeskiego przewoźnika, którym wykonywany był transport drogowy towarów niebezpiecznych z Kędzierzyna – Koźla do Czech. Analiza okazanych dokumentów przewozowych wykazała, że w dniu poprzedzającym kontrolę, przewoźnik ten wjechał „na pusto” z Czech do Polski, a następnie wykonał transport towarów niebezpiecznych z Tarnowa do Katowic. Działanie takie, narusza określone w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009, warunki umożliwiające w sposób legalny wykonywanie przewozów kabotażowych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i w konsekwencji oznacza, że przewoźnik ten wykonał nielegalny przewóz kabotażowy. Kontrolowany pojazd, został usunięty na parking strzeżony do czasu opłacenia kaucji w kwocie 10.000 zł, na poczet określonej w ustawie o transporcie drogowym kary pieniężnej. Natomiast wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.