Informacja o dniu wolnym od pracy w WITD Opole


Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej i Zarządzenia Nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:
•   4 maja 2018 r. ustala się dniem wolnym od pracy.

W tym dniu Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu będzie nieczynny.

19 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy.

W tym dniu Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu będzie czynny.