Szkolenie dla pracowników Lasów Państwowych


W dniu 23 kwietnia w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu odbyło się szkolenie dla Nadleśniczych województwa opolskiego oraz inspektorów tut. Inspektoratu. Tematem szkolenia były regulacje dotyczące mocowania ładunku i przewozu drewna. Prelekcję prowadził specjalista z zakresu mocowania ładunku, który omówił zebranym zagadnienia zgodne z treścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku.
Zawarte porozumienie z Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Katowicach umożliwia wspieranie się w wykonywanych przez obie służby działaniach kontrolnych, co ma znaczący wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach oraz ochronę przed ich degradacją.

szkolenie 2

szkolenie 1