AdBlue


      W ramach prowadzonej akcji ECR skoncentrowanej na działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym oraz ochrony środowiska w Polsce i Europie,            27 kwietnia br. inspektor z kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, zatrzymał do kontroli drogowej w Krapkowicach, pojazd marki DAF – spełniający normę Euro 5, należący do polskiego przewoźnika.                                             W wyniku oględzin instalacji elektrycznej oraz układu oczyszczania spalin SCR w kontrolowanym pojeździe, stwierdzono podłączenie niedozwolonego urządzenia w postaci EMULATORA ADBLUE, mającego za zadanie symulowanie prawidłowej pracy układu oczyszczania spalin SCR. W wyniku kontroli nakazano demontaż podłączonego niedozwolonego urządzenia w postaci emulatora AdBlue, który został zabezpieczony jako materiał dowodowy sprawy, kierowcę ukarano mandatem karnym, zatrzymano dowód rej. pojazdu i nakazano zjazd do najbliższego serwisu celem sprawdzenia poprawności działania układu SCR oraz ewentualnej jego naprawy. Dodatkowo, stosunku do zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie zostało wszczęte postępowanie wykroczeniowe.