Przeładowany i w złym stanie technicznym


O 3.300 kg za dużo miał zatrzymany do kontroli, przez inspektorów z kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu pojazd, który 3 sierpnia br. poruszał się po drodze krajowej nr 94. Dopuszczalna masa całkowita kontrolowanego pojazdu wynosiła 3.500 kg – natomiast wynik ważenia wskazał 6.800 kg. Dodatkowo kierowca nie posiadał dowodu rejestracyjnego oraz polisy ubezpieczenia OC a stan techniczny pojazdu pozostawiał wiele do życzenia. Kontrolowanego kierowcę ukarano 4 mandatami karnymi na kwotę 1.300 zł i zakazano dalszej jazdy, natomiast pojazd w dalszą podróż wyruszył już na lawecie.