Przewóz dzieci niepełnosprawnych bez uprawnień.


Kierowca bez wymaganego prawa jazdy kat. D, bez badań lekarskich i psychologicznych, bez kwalifikacji wstępnej lub obowiązkowego szkolenia okresowego kierowcy, pojazdem z wymontowanymi siedzeniami oraz bez wymaganego zezwolenia na przewóz regularny specjalny dowoził niepełnosprawne dzieci do szkół w Opolu. Takie nieprawidłowości stwierdzili  inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, którzy przy szkole przy ul. Jana Bytnara Rudego przeprowadzili kontrolę przewoźnika wykonującego przewóz dzieci do tej szkoły. Zatrzymany do kontroli „bus” posiadał 9 miejsc siedzących, jednak po sprawdzeniu danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym okazało się, że jest to autobus zarejestrowany na 14 osób, do kierowania którym wymagane jest prawo jazdy kategorii D, którego kierowca nie posiadał. Kierowca został ukarany mandatami karnymi w kwocie 650 zł, a wobec przedsiębiorcy i osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie wszczęte zostało postępowanie administracyjne dotyczące: wykonywania przewozu osób bez obowiązkowej kwalifikacji wstępnej lub obowiązkowego szkolenia okresowego kierowcy, wykonywania przewozu przez kierowcę, który nie posiada orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy, bez ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii, braku zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego specjalnego oraz w zakresie niewyposażenia kierowcy w wymagane dokumenty, o których mowa w art. 87 ustawy o transporcie drogowym. Ponadto zostały również zatrzymany dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu.