Ukryte odpady


Przeprowadzona 2 kwietnia br. roku, w Gierszowicach przez inspektorów z opolskiego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego kontrola drogowa wykazała, że poruszającym się bez żadnego oznakowania pojazdem przewożone były odpady w postaci wiórów stalowych. Jak wynika z dokumentu przewozowego transport odpadów jechał z Wrocławia do Zawiercia. Dodatkowo, kierowca nie posiadał również wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz skrócił dzienny czas odpoczynku. Za stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości przewoźnikowi grozi kara pieniężna w łącznej wysokości 10.600 zł, natomiast zarządzającemu transportem u kontrolowanego przewoźnika kara w kwocie 1.000 zł. Ukarany mandatem karnym w wysokości 250 zł został również kontrolowany kierowca.