Prezentacja sprzętu


W dniu 3 kwietnia inspektorzy z opolskiego oddziału WITD na prośbę dyrekcji Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą kształcącą się na kierunku technik logistyk. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego oraz zadaniami jakie zostały powierzone inspekcji w celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia uczciwej konkurencji. Inspektorzy zaprezentowali młodzieży pojazdy służbowe oraz wyposażenie, którym posługują się podczas wykonywania obowiązków służbowych. Największe zainteresowanie wzbudziły przyrządy służące do wykrywania manipulacji w tachografach. Młodzież wykazała się znajomością przepisów dot. czasu jazdy i odpoczynków kierowców oraz żywo interesowała się prezentowaną tematyką.