Niebezpieczne usterki


Uszkodzona opona osi kierowanej oraz uszkodzona opona osi naczepy – takie usterki, w przypadku dwóch kontrolowanych pojazdów, stwierdzili inspektorzy z kędzierzyńsko-kozielskiego Oddziału Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, którzy w godzinach porannych, 5 kwietnia br. pełnili służbę na punkcie kontrolnym w Lubrzy. W wyniku oględzin pojazdów okazało się, że pojazdy mają uszkodzone opony w stopniu powodującym bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (w jednym przypadku były to wystające z uszkodzonej opony druty) co w konsekwencji uniemożliwiało ich używanie pojazdu w ruchu drogowym. Wobec obu przewoźników zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 2 000 zł, a pojazdy zostały wyeliminowane z ruchu drogowego do czasu usunięcia stwierdzonych usterek.