Stan techniczny pojazdów „pod lupą” opolskich inspektorów


Przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu całodniowa akcja kontrolna pokazała, że pomimo, że transport drogowy stanowi obecnie jedną z najprężniej rozwijającą się gałąź gospodarki, to stan techniczny pojazdów poruszających się po naszych drogach pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Celem przeprowadzonej wczoraj, tj. 29 maja, na 238 km autostrady A4 akcji kontrolnej, była przede wszystkim kontrola stanu technicznego pojazdów. Do kontroli użyta została mobilna stacja diagnostyczna, która wyposażona w nowoczesną aparaturę pomiarową, pozwala dokładnie sprawdzić m.in. układ hamulcowy i kierowniczy oraz stan zawieszenia auta. W efekcie przeprowadzonych działań, na 42 skontrolowane pojazdy, aż w 21 przypadkach konieczne okazało się zatrzymanie dowodów rejestracyjnych. Sześć pojazdów zostało wyeliminowanych z ruchu ze względu na stwierdzone u nich usterki tanu techniczego zakwalifikowane jako niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. Wykryto 4 emulatory adBlue, jeden kierowca używał magnesu oraz ujawniono inne naruszenia z czasu pracy kierowców i zasad użytkowania tachografów. W konsekwencji, inspektorzy nałożyli 28 mandatów karnych na kierowców oraz wszczętych zostało 9 postępowań administracyjnych wobec przewoźników drogowych.

 

 

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav