Nocne kontrole ujawniły szereg nieprawidłowości


                             105 skontrolowanych pojazdów, 16 wszczętych postępowań administracyjnych,  9 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 17 mandatów karnych na kierowców to wyniki nocnej akcji kontroli przeprowadzonej przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu. Kontrole ukierunkowane na wykrywanie manipulacji w tachografach przeprowadzone zostały w piątek 7 czerwca, w godzinach wieczornych i nocnych na kilku punktach na terenie województwa opolskiego. W efekcie podjętych działań stwierdzono, oprócz jazdy „na magnesie”, na cudzej karcie, braku kalibracji tachografu, niewłaściwego stosowania wykresówek oraz naruszeń z czasu pracy kierowców również naruszenia z zakresu stanu technicznego pojazdów a nawet przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów (w dwóch przypadkach stwierdzono brak zezwolenia kat. VI).