Bez karty i bez przerwy


Wielokrotne, rażące i niebezpieczne, tak można określić naruszenia, które ujawniła przeprowadzona w środę, 10 lipca, przez inspektorów z kędzierzyńsko-kozielskiego Oddziału Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu kontrola polskiego przewoźnika. 8 godzin 20 min. tyle bez wymaganej przerwy jechał zatrzymany do kontroli kierowca, który wykonywał przewóz materiałów budowlanych. Dodatkowo, kierowca ten w objętym kontrolą okresie (29 dni) wielokrotnie rażąco naruszył przepisy dotyczące czasu jazdy, przerw i odpoczynków prowadząc m.in. pojazd 7 godzin 19 min. oraz 6 godzin 5 min. bez przerwy. Oprócz naruszeń z czasu pracy, kontrola wykazała również, że kierowca ten trzy razy prowadził pojazd bez włożonej karty do tachografu. W konsekwencji stwierdzonych naruszeń kierowca został ukarany mandatami karnymi na kwotę 3.650 zł. a wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 9.300 zł.