Nielegalne odpady


W dniu 15 lipca, na przejściu granicznym w Trzebini, inspektorzy z kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów, należący do czeskiego przewoźnika. Pojazdem wykonywany był międzynarodowy transport odpadów – odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu. W wyniku kontroli ustalono, że przewoźnik nie posiadał wymaganych przy przewozie odpadów dokumentów a pojazd którym wykonywano transport nie był właściwie oznakowany. Od przewoźnika pobrana została kaucja na poczet kary pieniężnej w wysokości 12 000 zł (natomiast łączna suma kar za stwierdzone naruszenia to 22 500 zł) – a pojazd został zawrócony na terytorium Czech.