Wizyta Głównego Inspektora Transportu Drogowego


Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur spotkał się dziś z inspektorami i pracownikami WITD  Opole. 

Rozmawiał o bieżącej działalności  Inspekcji Transportu Drogowego i  najbliższych planach a następnie wręczył awanse na wyższe stanowiska służbowe.

Po wizycie w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego  spotkał się z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem.