Nielegalne urządzenia


W dniu dzisiejszym (25.07.2019) na obwodnicy Opola podczas rutynowych działań kontrolnych w 2 kontrolowanych pojazdach stwierdzono zamontowane emulatory adblue. Nielegalne urządzenia służyły do symulowania prawidłowej pracy układu emisji spalin w pojazdach, podczas gdy układy spalin w rzeczywistości nie pracowały prawidłowo, tzn. nie pobierały roztworu mocznika zwanego powszechnie AdBlue. Takie pojazdy nie spełniają określonych w świadectwach homologacji warunków technicznych a przewoźnicy oszczędzają na tankowaniu AdBlue, ponosząc przy tym niższe opłaty drogowe, przewidziane dla pojazdów o wysokim stopniu ekologiczności. W rzeczywistości jednak pojazdy te szkodzą środowisku znacznie bardziej. Inspektorzy nakazali natychmiastowy demontaż niedozwolonych urządzeń oraz zatrzymali dowody rejestracyjne kontrolowanych pojazdów, zakazując dalszej jazdy. Na kierujących nałożono mandaty karne w kwocie po 500 złotych. Ponadto w toku czynności kontrolnych stwierdzono inne naruszenia w zakresie stanu technicznego pojazdów; m.in. pękniętą tarczę hamulcową oraz wycieki płynów eksploatacyjnych . Oba pojazdy wycofano z ruchu drogowego, wszczęto postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców oraz osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie. Pojazdy skierowano do serwisu w celu usunięcia nieprawidłowości.