Kolejny rekordzista….


Opolscy inspektorzy transportu drogowego w dniu dzisiejszym (26.07.19) wykonując czynności kontrolne w powiecie nyskim zauważyli bardzo powoli poruszający się pojazd. Ze względu na podejrzenie, iż pojazd jest przeładowany inspektorzy dokonali jego ważenia. Kontrola wykazała, że rzeczywista masa pojazdu wynosi 8500 kg przy czym dopuszczalna masa pojazdu według danych w dowodzie rejestracyjnym wynosiła 3500 kg. Kierowcę pojazdu ukarano mandatem karnym w wysokości 500 zł i zakazano dalszej jazdy do czasu usunięcia nieprawidłowości.
Wykorzystywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w celu transportu znacznie cięższych ładunków to spory problem. Tego typu pojazdy nie są przystosowane do dużych obciążeń, co może powodować poważne zagrożenie.