Kolejne kontrole nielegalnych przewozów okazjonalnych w Opolu


Powtórzone w weekend kontrole przewozów okazjonalnych osób w Opolu tzw. aplikacyjnych ujawniły, że przewozy te nadal wykonywane są nielegalnie. Działania przeprowadzili inspektorzy z opolskiego Oddziału Wydziału Inspekcji WITD w Opolu. Sprawdzeniu poddano kolejne dwa samochody w tym jeden, który kontrolowany był tydzień temu. Pomimo, iż kierowca przy ostatniej kontroli został pouczony, że nielegalnie wykonuje przewóz osób i w związku z powyższym zostanie wobec niego wszczęte postępowania administracyjne – w ten weekend ponownie został zatrzymany do kontroli podczas realizacji przewozu drogowego osób. Kierowca nadal nie posiadał aktualnych orzeczeń lekarskich i psychologicznych a użyte do realizacji usługi przewozowej pojazdy nie spełniały wymaganego przepisami kryterium konstrukcyjnego.
Z uwagi na wyniki kontroli będą prowadzone dalsze działania ukierunkowane na eliminowanie z rynku transportowego przewoźników świadczących usługi niezgodnie z przepisami prawa.