Nocne kontrole


  99 skontrolowanych pojazdów, 17 wszczętych postępowań administracyjnych, 12 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 18 mandatów karnych na kierowców to wyniki nocnej akcji kontrolnej przeprowadzonej przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu. Kontrole ukierunkowane na wykrywanie nieprawidłowości w stanie technicznym oraz manipulacji w tachografach przeprowadzone zostały w nocy z niedzieli na poniedziałek na kilku punktach na terenie województwa opolskiego. W efekcie podjętych działań stwierdzono wiele nieprawidłowości; m.in. 5 pojazdów bez ważnych badań technicznych, 2 pojazdy z poważnymi usterkami zagrażającymi bezpieczeństwu, w 2 pojazdach wykryto używanie magnesów, stwierdzono używanie cudzej karty, używanie dwóch kart jednocześnie (symulacja załogi), w 3 przypadkach kierowcy nie rejestrowali czasu pracy na swoich kartach. Ponadto stwierdzono również naruszenia dot. czasu pracy kierowcy oraz używania tachografu, a w dwóch przypadkach – brak sprawdzenia okresowego tachografu.