POMYSŁOWY DOBROMIR


W dniu 02.08.2019 r. na punkcie kontrolnym w Byczynie poddano kontroli autobus należący do polskiego przewoźnika obsługującego trasę Kołobrzeg – Zakopane. Podczas kontroli stwierdzono, że w tachografie nie ma włożonej karty kierowcy. Tachograf wyświetlał również informację, że naruszono zabezpieczenia impulsatora ruchu. Oględziny pojazdu wykazały, że na impulsatorze ruchu brak jest plomby. Jak ustalono w toku kontroli zamontowany impulsator nie był tym sparowanym z tachografem. Ale pełnym zaskoczeniem było to, że również tachograf zamontowany w pojeździe nie był tym, którego dotyczyła zrobiona dwa miesiące wcześniej kontrola okresowa. Numer tachografu zamontowanego w pojeździe różnił się od tego, który został sprawdzony przez serwis tachografów na przeglądzie okresowym. Okazało się, że przedsiębiorca na własną rękę wymienił tachograf i impulsator. Dowód rejestracyjny został zatrzymany a pasażerów zabrał inny autobus.