Duże problemy małego ciągnika samochodowego


Inspektorzy z oddziału Inspekcji Transportu Drogowego w Opolu pełniący swoje czynności służbowe w dniu 13.08.2019r. na Obwodnicy Opola  zatrzymali do kontroli kierowcę, kierującego ciągnikiem samochodowym Iveco z jednoosiową naczepą- pojazd członowy nieczęsto spotykany na polskich drogach jako, że jego DMC została określona na 7490 kg.  Podczas pobierania dokumentów do kontroli okazało się, że w pierwszym slocie cyfrowego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, włożona jest karta innego kierowcy, niż faktycznie kierującego kontrolowanym pojazdem członowym. Ponadto kierujący nie posiadał odpowiedniej kategorii prawa jazdy, które uprawniałoby go do kierowania pojazdem członowym; nie odbył również stosownych badań i szkoleń, niezbędnych do wykonywania transportu drogowego. Nie była to ostatnia nieprawidłowość stwierdzona przez inspektorów. Uwagę kontrolujących wzbudziły zapisy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, które porównano z faktycznie  przewożonym ładunkiem. Wyniki ważenia potwierdziły przypuszczenia kontrolujących, iż została przekroczona znacznie dopuszczalna masa całkowita pojazdu członowego . Kontrola zakończyła się nałożeniem na kierującego grzywny w postaci mandatów karnych na łączną kwotę 3250 zł oraz  zakazem dalszej jazdy. Ponadto została zatrzymana karta do tachografu, którą kierowca posługiwał się w sposób nieuprawniony. W związku z ujawnionymi naruszeniami zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie zagrożone karą na łączną kwotę ponad  13 tys. zł. Niestety, nawet wysokie kary grzywny za popełnienie takiego wykroczenia nie są w stanie odstraszyć kierowców od dokonywania oszustw w posługiwaniu się kartą do tachografu.