Przeładowane drewno


Stuprocentową skutecznością wykazali się inspektorzy z  kędzierzyńsko-kozielskiego Oddziału Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, którzy w poniedziałek (30 września), przeprowadzili kontrolę prawidłowości przewozu drewna. Do kontroli zatrzymano trzy pojazdy należące do czeskich przewoźników (w tym dwa pojazdy jednego przewoźnika), które przewoziły drewno z Czech do Strzelec Opolskich. Jak się okazało – w wyniku pomiarów ładunku oraz przeprowadzonego ważenia – każdy z zatrzymanych pojazdów miał przekroczoną dopuszczalną masę całkowitą co spowodowało konieczność ich rozładunku z nadmiaru przewożonego ładunku. Ponadto wobec przewoźników wszczęte zostały postępowania administracyjne zagrożone karą 18 tys. zł. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że ukarani przewoźnicy działali z pełną świadomością naruszania przepisów prawa, gdyż już z samych dokumentów przewozowych wynikało, że pojazdy  są przeładowane.