Pracowita druga zmiana


Poważne usterki stanu technicznego skutkujące zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i zakazem dalszej jazdy, naruszenia z czasu pracy kierowców z zakazem dalszej jazdy oraz jazda bez karty kierowcy, to niektóre efekty pracy jednej tylko załogi inspektorów z kędzierzyńsko – kozielskiego Oddziału Wydziału Inspekcji WITD w Opolu.

W 6 na 10 skontrolowanych 22 października na punkcie kontrolnym w miejscowości Sucha pojazdach, stwierdzono naruszenia skutkujące wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej. W przypadku rumuńskiego przewoźnika, kierowcy jadący w załodze manipulowali zapisami na kartach kierowców i np. by zarejestrować odpoczynek wyciągali je z tachografu, a załadunku dokonywali podjeżdżając bez kart. Za poruszanie się bez kart kierowców, nierejestrowanie wszystkich swoich aktywności na kartach oraz skrócenie odpoczynku dziennego na kierowców nałożono mandaty w łącznej wysokości 4 200 zł i zakazano dalszej jazdy do czasu odebrania prawidłowego dziennego odpoczynku a na przedsiębiorcę i zarządzającego transportem wszczęte zostało postępowanie zagrożone karą pieniężną w wysokości 7 800 zł.

Kolejne dwie kontrole przewoźników spoza Unii Europejskiej, przeprowadzone przez w/w patrol, zakończyły się wycofaniem obu pojazdów z ruchu. W pierwszym przypadku serbski przewoźnik poruszał się pojazdem z pękniętą tarczą hamulcową na przedniej osi ciągnika siodłowego, drugi przypadek to wyciek płynów eksploatacyjnych w autobusie zarejestrowanym na terytorium RP, ale wykorzystywanym przez przewoźnika ukraińskiego na linii regularnej relacji Nova Kachowka- Szczecin. Oprócz zakazów dalszej jazdy, mandatów karnych dla kierowców oraz zatrzymanych dowodów rejestracyjnych obu pojazdów, przewoźnicy na miejscu kontroli musieli opłacić kaucje na poczet przyszłych kar administracyjnych, za poruszanie się pojazdami z usterkami zakwalifikowanymi jako niebezpieczne.

U kolejno zatrzymanego węgierskiego i czeskiego przewoźnika stwierdzono naruszenia z zakresu obsługi tachografów oraz z czasu pracy kierowców. I w tych przypadkach również zostały pobrane kaucje na poczet przyszłej kary pieniężnej.