Odpady bez oznakowania i z dziurawymi oponami


Zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego oraz zakazem dalszej jazdy zakończyła się kontrola pojazdu ciężarowego zatrzymanego do kontroli na Obwodnicy Północnej Opola przez inspektorów z opolskiego Oddziału Wydziału Inspekcji tut. WITD. Kontrolowanym pojazdem przewożony były  odpady makulatury. W takim przypadku przepisy prawa wymagają aby pojazd był oznakowany tablicą  z napisem “ODPAD” – a kara za brak takiego oznakowania to 10 000 zł.

Dodatkowo, uwagę inspektorów zwrócił również zły stan techniczny naczepy, której opony miały pęknięcia, ubytki w bieżniku oraz widoczny kord opony. W efekcie usterki te zostały zakwalifikowane jako niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego i pojazd został wyeliminowany z ruchu. Bilans kontroli, to: wszczęte wobec przewoźnika postępowanie zagrożone karą pieniężna w wysokości 12 000 zł oraz wobec osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie w wysokości 500 zł, zatrzymany dowód rejestracyjny i zakaz dalszej jazdy.