Przewóz drewna z poważnymi naruszeniami


Przeprowadzona na terenie województwa opolskiego, przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, dwudniowa akcja kontrolna ukierunkowana na kontrolę drewna dała wymierne efekty. Podczas kontroli, każdy zatrzymany pojazd został zważony na legalizowanych wagach a szczegółowej analizie poddano dokumenty dotyczące przewożonego ładunku drewna, stan techniczny pojazdów oraz czas pracy kierowców. W wyniku podjętych działań skontrolowano 12 pojazdów przewożących drewno. W 9 przypadkach, ze względu na zbyt dużą wagę pojazdu,  kierowcy otrzymali zakaz dalszej jazdy do czasu przeładunku, a na skutek stwierdzonych naruszeń, wszczętych zostało 13 postępowań administracyjnych wobec przewoźników i jedno na zarządzającego transportem na łączną kwotę 47 300 zł, oraz nałożonych zostało 7 mandatów karnych na kierowców w łącznej wysokości 1 850 zł. Ponadto inspektorzy ujawnili również szereg innych nieprawidłowości z zakresu użytkowania tachografów i czasu pracy kierowców, dotyczących m.in. braku legalizacji tachografu, nieprawidłowego stosowania wykresówek, niesczytywania danych z tachografu oraz przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy. Dodatkowo,  katastrofalny stan opon jednej z przyczep przewożących drewno spowodował, że pojazd został wyeliminowany z ruchu drogowego – usterka ta zakwalifikowana została  jako niebezpieczna, zagrażająca bezpieczeństwu ruchu drogowego – co skutkowało zatrzymanym dowodem rejestracyjnym i zakazem dalszej jazdy.