Przeładowany i z emulatorem


Kontrola zatrzymanego z podejrzeniem „przeładowania” pojazdu polskiego przewoźnika wykazała również inne nieprawidłowości. Czynności kontrolne, prowadzone przez inspektorów z kędzierzyńsko- kozielskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, z wykorzystaniem  systemu wag preselekcyjnych zainstalowanych w ciągu drogi krajowej nr 94, w miejscowości Sucha, pozwoliły na skuteczne wyeliminowanie z ruchu nadmiernie załadowanego pojazdu. Przeprowadzone na legalizowanych wagach ważenie zatrzymanego pojazdu, którym przewożony był odpad stłuczki szklanej, potwierdziło wstępne wskazania wagi preselekcyjnej i wykazało, że pojazd ważył 42,5 tony. Odpowiedzialność za przeładowanie pojazdu w tym przypadku poniesie nie tylko przewoźnik ale również załadowca ładunku. Nie była to jedyna nieprawidłowość jaką stwierdzili inspektorzy.  Kontrola instalacji oczyszczania spalin SCR wykazała, że przedsiębiorca posługuje się niedozwolonym urządzeniem elektronicznym, które po włożeniu do gniazda diagnostycznego OBD2 dezaktywowało układ oczyszczania spalin. Za powyższe kierujący został ukarany mandatem karnym, urządzenie zatrzymano.