Przewozy drewna pod lupą służb


Do późnych godzin wieczornych trwały wzmożone, wspólne kontrole służb Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Leśnej oraz funkcjonariuszy z KPP w Prudniku i Nysie przeprowadzone na terenie województwa opolskiego. Czwartkowa akcja ukierunkowana na kontrolę przewozu drewna doprowadziła do „paraliżu” tego transportu. Pojazdy załadowane drewnem, w celu uniknięcia kontroli  zjeżdżały z dróg i zatrzymywały się na leśnych parkingach, stacjach benzynowych i innych prywatnych posesjach a kierowcy w popłochu opuszczali samochody. Pomimo  sprytu kierowców,  wspólne działania organów kontrolnych przyniosły wymierne efekty. Spośród 11 zatrzymanych do kontroli pojazdów tylko jeden nie był przeładowany a pozostałym 10 wydano zakaz dalszej jazdy i mogły ją kontynuować dopiero po rozładowaniu nadmiarowego ładunku. Rekordzista ważył ponad 51 t. Na skutek kontroli i przeprowadzonego ważenia, wobec przewoźników wszczętych zostało 10 postępowań administracyjnych zagrożonych łączną kwotą kary pieniężnej 46 000 zł, a na kierowców nałożonych zostało 5 mandatów karnych na łączną kwotę 1 350 zł.

dav