Przewóz drewna pod lupą służb – podsumowanie


Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie liczby przeładowanych pojazdów na drogach województwa opolskiego to efekt akcyjnych kontroli przewozu drewna, które w październiku i listopadzie wspólnie przeprowadzili inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz funkcjonariusze Straży Leśnej i Policji. Wniosek taki nasuwa się po kolejnej, przeprowadzonej we wtorek (26 listopada),  akcji  kontrolnej ukierunkowanej na przewóz drewna. Na zatrzymanych do kontroli 11 pojazdów tylko 4 wymagały przeładunku z uwagi na zbyt dużą wagę, a wobec jednego przewoźnika wszczęte zostały postępowania administracyjne zagrożone karą pieniężną w łącznej kwocie 7 000 zł.

Dodatkowo na kierowców nałożonych zostało 6 mandatów karnych na kwotę 1200 zł. Natomiast w okresie dwóch miesięcy (październik, listopad) skontrolowanych zostało 41 pojazdów przewożących drewno. W 28 przypadkach wydano zakaz dalszej jazdy do czasu usunięcia nadmiarowego ładunku a  wobec 16  przewoźników wszczęte zostały postępowania administracyjne w sprawach o nałożenie kary pieniężnej. Ponadto, przeprowadzone kontrole wykazały również inne nieprawidłowości z zakresu obsługi tachografów i czasu pracy kierowców. W jednym przypadku stwierdzono fatalny stan techniczny pojazdu przewożącego drewno (niebezpieczną usterkę stanu technicznego zagrażającą bezpieczeństwu ruchu drogowego), co skutkowało zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i zakazem dalszej jazdy.