WAGA


Podczas działań kontrolnych prowadzonych na terenie miasta Opola patrol inspektorów poruszając się nieoznakowanym pojazdem zatrzymał samochód ciężarowy przewożący gruz budowlany. Pojazd został skierowany na punkt kontrolny a po jego zważeniu okazało się, że jego dopuszczalna masa całkowita została przekroczona o 4,1t.  Ponadto kontrola wykazała również inne nieprawidłowości z zakresu obsługi tachografu. W efekcie kontroli na kierowcę zostały nałożone mandaty karne w wysokości 400 zł a przewoźnikowi grozi kara pieniężna w wysokości 5 200 zł.