Kontrole przewozu drewna


Dziewięć pojazdów przewożących drewno zza południowej granicy poddali kontroli, w ramach wspólnych działań ze Strażą Leśną, inspektorzy z WITD w Opolu. Przeprowadzone wczoraj, tj. 22 kwietnia, kontrole potwierdziły, że przewoźnicy ci nagminnie łamią przepisy. W pięciu przypadkach pojazdy były przeładowane, a rekordzista ważył 56 ton. Wobec przewoźników wydano zakaz dalszej jazdy do czasu przeładunku. Ponadto, wobec trzech przewoźników zostaną wszczęte postępowania administracyjne za przejazd po drogach publicznych bez wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zagrożone karą pieniężną w łącznej wysokości 45 000 zł. Dodatkowo, kontrolujący stwierdzili również brak legalizacji tachografu i zatrzymany został również dowód ze względu na zły stan techniczny mi.in. wycieki z żurawia samochodowego HDS, popękanie gniazda kłonic, ubytki w instalacji pneumatycznej zawieszenia, niepewne mocowanie świateł przednich.