Załadowany „po brzegi”


Wysypujący się, niezabezpieczony ładunek towarów spożywczych zasypał windę wyładowczą, uniemożliwiając otwarcie ładowni. Taki stan zastali u kontrolowanego dzisiaj, tj. 7 maja, na obwodnicy Malni i Choruli inspektorzy z kędzierzyńsko – kozielskiego oddziału Wydziału Inspekcji WITD w Opolu „busa”. Wynikająca z dowodu rejestracyjnego dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosiła 3500 kg — a masa własna pojazdu to aż 3050 kg. Oznacza to, że na pojazd można załadować ładunek o masie zaledwie 450 kg. Natomiast po zważeniu okazało się, że rzeczywista masa całkowita pojazdu to 7100 kg. Ładowność pojazdu została przekroczona o 800%! Kierującego ukarano mandatami karnymi za poruszanie się przeładowanym pojazdem oraz za niezabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem. Wydany został też zakaz dalszej jazdy do momentu rozładowania nadmiaru ładunku i jego zabezpieczenia.

kontrolowany pojazd
zasypana winda wyładowcza
pomiar