Kolejne pojazdy wycofane z ruchu


Tylko wczoraj, tj. 7.05.2020 r. inspektorzy z kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, wycofali z ruchu dwa pojazdy. Pierwszy z nich, jechał z ładunkiem materiału sypkiego po obwodnicy Malni bez ważnych badań technicznych, zarówno pojazdu jak i naczepy, której termin badań upłynął już pół roku temu. Kolejny wycofany z ruchu został pojazd, którego kierowca, na drodze powiatowej w miejscowości Szymiszów, nie dostosował się do  znaku B-5 – “zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”. Kontrola stanu technicznego  naczepy wykazała, że na osi trzeciej, po prawej stronie w zacisku hamulcowym, brakuje klocków hamulcowych a tarcza hamulcowa pokryta nalotem rdzy na powierzchni roboczej – co zakwalifikowane zostało jako usterka niebezpieczna, powodująca zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dodatkowo, kierowca okazał jedynie kopie wymaganych dokumentów. W obu przypadkach, zatrzymane zostały dowody rejestracyjne pojazdów, oraz stwierdzone zostały naruszenia uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na kwoty 4000 zł oraz 2500 zł.