Zniesienie ograniczeń w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów w dniu 10 czerwca 2020 r.


9 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, którego przepisy wyłączają zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na obszarze całego kraju w dniu 10 czerwca 2020 r.

Oznacza to, że w dniu 10 czerwca 2020 r.  został zniesiony zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton od godziny 1800 do godziny 2200.