Wzmożone kontrole stanu technicznego


Ukierunkowane na stan techniczny kontrole, przeprowadzili wczoraj, tj. 15 czerwca inspektorzy WITD w Opolu. Łącznie w całym województwie skontrolowanych zostało 90 pojazdów. Pięć z nich, po kontroli, wyeliminowanych zostało z ruchu drogowego ze względu na stwierdzone niebezpieczne usterki. W czterech przypadkach stwierdzono brak badań technicznych. Ponadto kontrole ujawniły również szereg innych nieprawidłowości takich jak brak legalizacji tachografu (w dwóch przypadkach), brak wymaganych przy kontroli dokumentów oraz jeden przeładowany pojazd. Na parking strzeżony usunięty został również pojazd, który — po wypadku drogowym — od lutego br. był niedopuszczony do ruchu. Inny z kolei zatrzymany, u którego stwierdzono niebezpieczne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego usterki stanu technicznego (m.in. wycieki płynów eksploatacyjnych, zużyty bieżnik, wystające z bieżnika druty), był, jak się okazało, już kontrolowany 15 maja br. gdzie stwierdzono te same usterki – natomiast kierowca okazał badanie techniczne ze stacji kontroli pojazdów, przeprowadzone po pierwszej kontroli a potwierdzające usunięcie usterek. O sprawie zostanie poinformowany właściwy starosta, który prowadzi nadzór nad funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów. W efekcie przeprowadzonych działań zatrzymano 14 dowodów rejestracyjnych, nałożonych zostało 8 mandatów karnych na łączną kwotę 2 300 zł, oraz wszczętych zostało 10 postępowań administracyjnych na łączną kwotę 21 900 zł.