Za dużo zwierząt w pojeździe


Przekroczenie zagęszczenia wśród przewożonych świń — to nieprawidłowość stwierdzona podczas kontroli przeprowadzonej 22.06 br. w Reńskiej Wsi, przez inspektorów z kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu. Już wstępne oględziny zatrzymanego do kontroli pojazdu, którym przewożone były zwierzęta sugerowały, że przewożone są one z naruszeniem zasad maksymalnego ich zagęszczenia. Kontrolowany kierowca okazał 3 świadectwa zdrowia, z których wynikało, iż przewożonych jest 39 sztuk świń, natomiast po przeliczeniu ich przez kontrolującego okazało się, że faktycznie na samochodzie znajduje się 46 sztuk. Na punkt kontrolny został wezwany patroli inspekcji weterynaryjnej, który potwierdził ustalenia inspektorów. Po przedstawieniu dowodów kontrolowany doniósł brakujący dokument. Wobec przewoźnika wszczęto postępowania administracyjne za zaniedbania przy wykonywaniu przewozu zwierząt zagrożone kwotą kary pieniężnej w wysokości 1500 zł. Osobne postępowanie będzie prowadziła również Inspekcja Weterynaryjna. Kontrolę przeprowadzono wraz z inspektorami organizacji prozwierzęcej „Otwarte Klatki”.