Kontrole autobusów


Wyeliminowaniem z ruchu trzech pojazdów zakończyły się działania kontrolne zaplanowane w 5 powiatach woj. opolskiego ukierunkowane na kontrolę przewozu osób w publicznym transporcie. Kontroli poddano 36 autobusów. W dwóch przypadkach stwierdzono niebezpieczną usterkę stanu technicznego w postaci wycieków płynów eksploatacyjnych, w trzecim przypadku – brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. W obu przypadkach dot. nieprawidłowości stanu technicznego zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów i wszczęto postępowania administracyjne wobec przewoźników. 18 pojazdów poddano pomiarom zadymienia spalin. W tym zakresie nie stwierdzono naruszeń. W świetle doniesień medialnych opolska inspekcja zapowiada dalsze wzmożone czynności kontrolne.