Fatalny stan techniczny ciężarówek na opolskiej obwodnicy


W ciągu kilku zaledwie godzin kontroli drogowej prowadzonej na Obwodnicy Opola, opolscy inspektorzy wyeliminowali z ruchu aż trzy ciężarówki, których stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego. Wszystkie zatrzymane pojazdy należały do polskich przewoźników. Stwierdzono m.in. nadmiernie zużyte i zniszczone opony z widocznymi ubytkami, pęknięciami i wystającymi drutami. Zatrzymane zostały 4 dowody rejestracyjne, a wobec przewoźników wszczęte zostały 3 postępowania administracyjne, zagrożone łączną karą 6 000 zł.