Popołudniowe i nocne kontrole drogowe


Sześć na dziesięć skontrolowanych w ubiegłym tygodniu pojazdów przewożących drewno z naruszeniami, naruszenia z czasu pracy kierowców, pojazdy z usterkami technicznymi, trzy pojazdy ze złamanym zakazem jazdy w okresie obowiązywania okresowych ograniczeń w ruchu oraz inne naruszenia z obsługi tachografów, oraz wymaganych dokumentów-to wyniki ubiegłotygodniowej akcji kontrolnej przeprowadzonej w godzinach popołudniowo-nocnych przez inspektorów z opolskiego oddziału Wydziału Inspekcji tut. WITD. Rekord wagi należał do polskiego przewoźnika, który przewoził 58 ton drewna. Pojazd był o 40% przeciążony na podwójnej osi napędowej. Inny kierowca przewoził ładunek drewna pojazdem z pękniętą tarczą hamulcową, a dodatkowo nie dokonywał wpisów manualnych na swojej karcie kierowcy, za co został ukarany osiemnastoma mandatami karnymi. W konsekwencji na przewoźnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 2 950,00 zł, a pojazd został wyeliminowany z ruchu. Również na kwotę 16 800,00 zł wycenione zostały naruszenia słowackiego kierowcy, który przekroczył dopuszczalne normy czasu pracy kierowcy. Łącznie w wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych wszczęte zostały postępowania administracyjne na kwotę 64 050,00 zł, a na kierowców nałożono mandaty karne w kwocie 9 750,00 zł.