Fałszywe świadectwa ATP


W wyniku przeprowadzonych w ubiegłym tygodniu kontroli drogowych, inspektorzy z WITD w Opolu ujawnili 2 przypadki sfałszowanych świadectw ATP, wymaganych przy międzynarodowym przewozie szybko psujących się artykułów żywnościowych wykonywanych przy wykorzystaniu specjalnych środków transportu. Oznacza to, że jeżeli przewoźnik transportuje ładunek, który podlega pod ATP, musi posiadać ważne świadectwo ATP, które jest potwierdzeniem spełnienia przez środek transportu ww. umowy. Świadectwo zgodności środka transportu powinno znajdować się w pojeździe i być okazywane na każde żądanie kontrolujących. W 2 ujawnionych przypadkach, podczas kontroli kierowcy okazali takie świadectwa, jednak okazały się one fałszywe. W pierwszym przypadku czeski kierowca wiózł ładunek ryb ze Szczecina do Bratysławy, drugi natomiast przypadek dotyczył przewoźnika rumuńskiego, który przewoził ładunek pizzy z Niemiec do Rumunii. W obu sytuacjach, w związku z uzasadnionym podejrzeniem podrobienia lub przerobienia dokumentu, powiadomiono policję, która przejęła kontrolowanych kierowców do dalszych czynności. Wobec przewoźnika oraz zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie zostały wszczęte postępowania administracyjne, na których poczet, w toku kontroli pobrano kaucję administracyjną w wysokości po 3.500 zł.

dav
sdr