Z naruszeniami z czasu pracy i na dziurawych oponach


Liczne naruszenia czasu pracy kierowców, brak kalibracji tachografu oraz dziurawe opony to naruszenia jednego kierowcy, którego na Autostradzie A4 w ubiegły czwartek skontrolowali inspektorzy z opolskiego oddziału WITD. Wezwani na miejsce przez inspektorów GITD, kontrolujący ujawnili u polskiego przewoźnika szereg naruszeń, z których najpoważniejszym były usterki stanu technicznego. Nadmiernie zużyte opony naczepy z dziurami i wystającymi drutami zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. Pojazdem przewożono z Wrocławia do Rzeszowa 15 t ładunku na paletach. W konsekwencji został on wycofany z ruchu, kierowca ukarany mandatami karnymi w wysokości 300 zł a na przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone kwotą kary pieniężnej w wysokości 3.400 zł.