Na zakazie i w fatalnym stanie technicznym


Podczas ostatniego weekendu inspektorzy z Kędzierzyńsko – Kozielskiego Oddziału wydziału inspekcji WITD w Opolu zatrzymali do kontroli polskiego przewoźnika, który przewoził ładunek kamienia – pomimo obowiązującego go zakazu ruchu. Kontrola stanu technicznego pojazdu wykazała szereg usterek technicznych zakwalifikowanych jako poważne, zagrażające bezpieczeństwu w ruch drogowym. Okazało się, że ciągnik ma pękniętą tarczę hamulcową na osi kierowanej na całej jej szerokości oraz nieszczelny układ pneumatyczny. Brakowało również powtórzonego nr rejestracyjnego na burcie samowyładowczej naczepy. Dodatkowo analiza pobranych danych z tachografu oraz karty kierowcy wykazała, że w skontrolowanym okresie 29 dni, kierujący pokonał 3 616 km bez włożonej karty kierowcy – a tym samym nie rejestrował swojej aktywności. Ponadto stwierdzono, że przedsiębiorca nie pobiera danych z tachografu oraz z karty kierowcy. Kontrola zakończyła się nałożeniem na kierującego mandatów karnych na kwotę 2200 zł oraz zakazem dalszej jazdy. Zatrzymane zostały dowody rejestracyjne zarówno ciągnika, jak i naczepy a wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karą 11 000 zł.