Za ciężki i bez badań


17.09 br. inspektorzy z kędzierzyńsko – kozielskiego Oddziału Wydziału Inspekcji WITD w Opolu, wykonując rutynowe czynności na punkcie kontrolnym  w miejscowości Sucha, zatrzymali do kontroli pojazd przewożący beton. Po jego zważeniu, okazało się, że masa całkowita pojazdu wraz z ładunkiem wynosi 37,8 t przy dopuszczalnej 32 t. Przekroczony został również nacisk na podwójną oś napędową, który wyniósł 22,6 t –  przy dopuszczalnych 18 t. Dodatkowo samochód nie miał ważnych badań technicznych. W konsekwencji, kierującego ukarano mandatem karnym a wobec przewoźnika wszczęte zostały postępowania administracyjne z zagrożone łączną karą 17 000 zł. Przewoźnik mógł kontynuować jazdę dopiero po częściowym rozładowaniu i doprowadzeniu się do normatywności.