Skargi i wnioski


SKARGĘ LUB WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ:

  • Skargi i wnioskiprzesyłając korespondencję listowną na adres WITD w Opolu;
  • złożyć osobiście w siedzibie WITD w Opolu;
  • złożyć ustnie do protokołu w siedzibie WITD w Opolu:
  • wysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@witd.opole.pl
  • wysłać faxem fax: +48 77 4746873.

 

 

Wszelka korespondencja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46) listy nie podpisane przez nadawcę pełnym imieniem i nazwiskiem oraz bez pełnego adresu zamieszkania pozostawiane są bez rozpatrzenia.

Przyjęcia w ramach skarg i wniosków
Interesanci w zakresie skarg i wniosków przyjmowani są w godzinach pracy urzędu, to jest w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30.
Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego lub zastępca przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 13.30 do 15.30

Podstawy prawne: Dział VIII KPA. Skargi i wnioski. Rozporządzenie RadyMinistrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowaniai rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.)