Zgłoś kontrolę autobusu


OpolskiZgłoś kontrolę autobusui Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Opolu informuje, że w trosce
o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, inspektorzy transportu drogowego będą kontrolować autokary, którymi dzieci i młodzież z województwa opolskiego wyjeżdżają na wypoczynek.

Kontrole są przeprowadzane przez Inspektorów bezpłatne i po dokonaniu wcześniejszego zgłoszenia.

 

Sposób zgłoszenia:

Zgłoszenie złożone z  1- dniowym wyprzedzeniem powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • datę wyjazdu
  • miejsce i godzinę zbiórki.

Przekazania przedmiotowej informacji można dokonać w godzinach pracy urzędu  na nr tel. 77 474 21 22, fax 77 474 68 73 lub e-mailem na adres: biuro@witd.opole.pl